1.
Vương TAĐ, Đặng DK, Nguyễn NNT, Võ ĐL. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM, KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT RAU CÀNG CUA (PEPEROMIA PELLUCIDA) TỪ CÁC DUNG MÔI KHÁC NHAU. ctump [Internet]. 11 Tháng Mười-Một 2022 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(53):60-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/188