1.
Nguyễn TNM, Phạm TT, Huỳnh VB. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM NẤM DA DERMATOPHYTES TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM DA DO LỆ THUỘC CORTICOSTEROID Ở MẶT TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022. ctump [Internet]. 11 Tháng Mười-Một 2022 [cited 30 Tháng Mười-Một 2023];(53):236-41. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/183