1.
Phan TL, Trương NK, Nguyễn TT, Nguyễn TTT, Lê TT. KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐẾN TIÊM NGỪA VẮC XIN COVID 19 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 . ctump [Internet]. 11 Tháng Mười-Một 2022 [cited 30 Tháng Mười-Một 2023];(53):214-21. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/179