1.
Trần TN, Trần VA. Nghiên cứu giá trị và khả năng dự báo biến cố suy tim của nồng độ NGAL và NT-proBNP huyết thanh ở bệnh nhân hội chứng vành cấp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. ctump [Internet]. 12 Tháng Chín 2022 [cited 24 Tháng Bảy 2024];(47):39-46. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/17