1.
Hồ V Ân, Bùi TLU. TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ TỪ 12 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI TẠI HUYỆN CẨM MỸ, TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022 . ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 7 Tháng Chạp 2023];(62):31-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1523