1.
Mã NH, Trương NK, Lê NL. SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐÓNG KHOẢNG RĂNG NANH HÀM TRÊN BẰNG DÂY NITI ĐÓNG KHOẢNG VÀ THUN CHUỖI ELASTIC TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 24 Tháng Năm 2024];(62):129-34. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1514