1.
Mã NH, Trương NK, Lê NL. SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐÓNG KHOẢNG RĂNG NANH HÀM TRÊN BẰNG DÂY NITI ĐÓNG KHOẢNG VÀ THUN CHUỖI ELASTIC TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 7 Tháng Chạp 2023];(62):129-34. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1514