1.
Nguyễn MT, Phạm TN, Nguyễn THN, Lục TKM, Đỗ TCT, Lê THM, và c.s. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI VÀ ĐIỆN DI HEMOGLOBIN CÁC THỂ BETA-THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ NĂM 2021-2022. ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 17 Tháng Sáu 2024];(62):172-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1508