1.
Lý TKN, Lê VM. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỘNG KINH BẰNG NATRI VALPROAT. ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 16 Tháng Sáu 2024];(62):215-22. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1483