1.
Lâm KD, Nguyễn HT, Nguyễn TT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT ĐĨA, HÀN LIÊN THÂN ĐỐT LỐI TRƯỚC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ. ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 1 Tháng Chạp 2023];(50):218-25. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/148