1.
Lâm THG, Văng VA, Ngô TTH, Nguyễn LKK, Nguyễn TLL, Trần TPM, Nguyễn P Đức, Võ TT. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO HỒNG CẦU TRÊN TIÊU BẢN NHUỘM GIEMSA VÀ BCB Ở BỆNH NHÂN α-THALASSEMIA THỂ TRUNG BÌNH TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ NĂM 2021-2022. ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 13 Tháng Tư 2024];(50):202-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/146