1.
Lê DK, Nguyễn P Đức, Dương VL, Lê KVA, Nguyễn TH, Đoàn TTT, Châu QV. ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG TĂNG TRIGLYCERIDE ĐẾN MỘT SỐ CHỈ SỐ TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022. ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 13 Tháng Tư 2024];(50):188-95. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/144