1.
Lê TH, Nguyễn VT, Nguyễn THT, Lê NTN. NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH NHẬP VIỆN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2022-2023. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 20 Tháng Bảy 2024];(61):106-12. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1438