1.
Phạm TDP, Nguyễn THY, Nguyễn TL, Nguyễn VB, Lê TT. TỶ LỆ PHÁT HIỆN LAO PHỔI MỚI TRÊN ĐỐI TƯỢNG NGHI LAO PHỔI BẰNG XÉT NGHIỆM GENE XPERT MTB/RIF TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TIỀN GIANG NĂM 2022 - 2023. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 22 Tháng Bảy 2024];(61):98-105. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1412