1.
Lâm TTT, Lâm NA, Nguyễn TH, Lê HLP. TẦN SUẤT SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ TRONG CÔNG VIỆC VÀ NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 24 Tháng Bảy 2024];(50):180-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/141