1.
Hà TĐ, Huỳnh TMD, Mai HN. ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA CAO CHIẾT LÁ XOÀI (MANGIFERA INDICA L., ANACARDIACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 22 Tháng Bảy 2024];(61):188-96. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1403