1.
Lương TNN, Nguyễn HD. NGHIÊN CỨU TỈ LỆ NHIỄM CHLAMYDIA TRACHOMATIS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI 3 THÁNG ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2023. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 25 Tháng Bảy 2024];(61):148-55. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1385