1.
Nguyễn TTL, Trương TL, Trương HM, Nguyễn VK, Thái LN, Trương NK. KHẢO SÁT MỨC ĐỘ LO ÂU CỦA SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT NĂM THỨ 4 TRƯỚC KHI THỰC HIỆN KỸ THUẬT TIÊM TÊ CẬN CHÓP TRÊN BỆNH NHÂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM HỌC 2022-2023. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 20 Tháng Bảy 2024];(61):169-75. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1377