1.
Trần THA, Trần ND, Nguyễn TTT. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI CHỖ VIÊM DA CƠ ĐỊA MẠN TÍNH BẰNG E-PSORA (POLYHYDROXY ACID, JOJOBA OIL, VITAMIN E) TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022. ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 13 Tháng Tư 2024];(50):136-43. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/135