1.
Tô TQ, Phùng NT. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TIÊM VẮC XIN PHÒNG NGỪA BỆNH COVID-19 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI XÃ PHƯỚC LONG, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2022 - 2023. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 22 Tháng Bảy 2024];(61):135-41. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1340