1.
Nguyễn TMD, Phan TTN, Trần TYD, Hà TKP, Lê HL, Nguyễn TKT. NGUY CƠ TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022. ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 13 Tháng Tư 2024];(50):129-36. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/134