1.
Lương TL, Nguyễn TML, Thị KT, Nguyễn TKL, Nguyễn PB, Lạc TKN, và c.s. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM TOXOCARA TRÊN BỆNH NHÂN MÀY ĐAY MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 22 Tháng Tư 2024];(69):89-98. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1338