1.
Phạm TCT, Thị C, Nguyễn NN, Lâm HD, Phạm TNT. TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 13 Tháng Tư 2024];(50):121-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/133