1.
Dương PL, Nguyễn TĐ, Phạm CMT, Lê MB. NGHIÊN CỨU CƠ CẤU CHI PHÍ VÀ KHẢ NĂNG TỰ CHI TRẢ CHO CHĂM SÓC Y TẾ Ở NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2022. ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 24 Tháng Bảy 2024];(50):114-21. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/132