1.
Trần TKL, Nguyễn PT. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 20 Tháng Bảy 2024];(61):85-92. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1287