1.
Trần ĐH, Huỳnh VT, Trần QT, Nguyễn TA, Võ PTH. NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN KHÁNG CLARITHROMYCIN VÀ LEVOFLOXACIN CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC BẠC LIÊU NĂM 2022-2023. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 22 Tháng Bảy 2024];(61):175-81. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1277