1.
Nguyễn HT, Nguyễn TL, Nguyễn TTH, Đặng DK. NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN VÀ PHÙ HỢP TRONG SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON Ở BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ ĐIỀU TRỊ DỊCH VỤ TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022- 2023 . ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 28 Tháng Hai 2024];(62):223-30. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1271