1.
Thái TĐ, Nguyễn TH. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI BỂ THẬN NHIỀU VIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SOI SAU PHÚC MẠC TẠI CẦN THƠ. ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 16 Tháng Sáu 2024];(50):85-92. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/127