1.
Phan QT, Dương XC, Trương KV, Châu TD, Trần TT, Bùi TNT, và c.s. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ TRÀ HOÀ TAN TỪ CAO CHIẾT NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus sanguineus) HỖ TRỢ GIẢM CÂN. ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 24 Tháng Bảy 2024];(62):158-64. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1268