1.
Phan QT, Dương XC, Trương KV, Châu TD, Trần TT, Bùi TNT, Nguyễn NNT. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ TRÀ HOÀ TAN TỪ CAO CHIẾT NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus sanguineus) HỖ TRỢ GIẢM CÂN . ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 6 Tháng Chạp 2023];(62):158-64. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1268