1.
Đinh VT, Hồ LH, Phạm VL, Lâm HH, Lữ HP, Đặng QT. ĐỐT NHIỆT SÓNG CAO TẦN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN TẠI CẦN THƠ NĂM 2021 – 2023. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 22 Tháng Bảy 2024];(61):155-62. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1265