1.
Nguyễn VT, Huỳnh BA, Nguyễn BC, Huỳnh TXT, Phạm TNĐ, Nguyễn TL, và c.s. KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC CÔNG THỨC ƯỚC ĐOÁN ĐỘ LỌC CẦU THẬN VỚI ĐỘ THANH THẢI CREATININE 24 GIỜ CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump [Internet]. 12 Tháng Bảy 2023 [cited 24 Tháng Bảy 2024];(61):35-363. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1255