1.
Bùi MT, Dương XC. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC TRONG KÊ ĐƠN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022. ctump [Internet]. 29 Tháng Sáu 2023 [cited 22 Tháng Bảy 2024];(61):50-6. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1252