1.
Lê HL, Trần TYD, Phan TTN, Hà TKP, Nguyễn TMD, Nguyễn BP. KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỜI KỲ BÌNH THƯỜNG MỚI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT TỈNH BÌNH DƯƠNG. ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 20 Tháng Tư 2024];(50):69-77. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/125