1.
Nguyễn PND, Trần VA, Bùi TD. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG NGẮN HẠN CỦA HẠ NATRI MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2022-2023. ctump [Internet]. 12 Tháng Bảy 2023 [cited 22 Tháng Bảy 2024];(61):42-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1245