1.
Nguyễn KN, Nguyễn TD. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM BẰNG THUỐC SACUBITRIL /VALSARTAN. ctump [Internet]. 12 Tháng Bảy 2023 [cited 24 Tháng Bảy 2024];(61):29-35. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1232