1.
Nguyễn TN, Dương PL, Nguyễn TT, Phạm NAT, Trịnh TV. KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH BAO CAO SU PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM HIV/AIDS Ở SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 18 Tháng Tư 2024];(50):54-62. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/122