1.
Võ PMT, Trần C Đăng, Phan VH, Cao TMT, Nguyễn TDH, Võ TD. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI DO STAPHYLOCOCCUS AUREUS . ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 8 Tháng Chạp 2023];(62):135-41. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1219