1.
Nguyễn TNH, Mai TK Đoan, Hoàng TTA, Phan TD, Hồ TH Đào, Lư TD, Dương TTT. THỰC TRẠNG THỰC HÀNH VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 13 Tháng Tư 2024];(50):48-53. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/121