1.
Bùi QY, Nguyễn KL, Võ NHT, Đặng TT, Dương PN, Lâm NA, và c.s. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ GIAI XUÂN, HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 20 Tháng Tư 2024];(50):40-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/120