1.
Huỳnh NPQ, Huỳnh NPT. RÀO CẢN TRONG CHẤP NHẬN TIÊM NGỪA VẮC XIN VIRUS CÚM MÙA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020. ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 13 Tháng Tư 2024];(50):24-32. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/118