1.
Lý HHH, Võ TBN, Trần TT, Nguyễn TN, Dương NXL. KHẢO SÁT MÃ VẠCH ADN, ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, CHIẾT XUẤT VÀ ĐỊNH TÍNH TINH DẦU CỦA CÂY KHUYNH DIỆP SỪNG CAO-HỌ SIM (MYRTACEAE). ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 24 Tháng Năm 2024];(50):14-2. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/117