1.
Lý AH, Dương MĐ, Trần NQ, Dáp TG, Bùi NPO, Phạm LHT, và c.s. HÀNH VI TÌNH DỤC KHÔNG AN TOÀN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 18 Tháng Tư 2024];(50):7-14. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/116