1.
Dương TTV, Trương TNH, Phạm HK, Trần XQ, Đỗ TTT. BẠCH CẦU ÁI TOAN MÁU – DẤU ẤN SINH HỌC TIÊN LƯỢNG ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. ctump [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 16 Tháng Sáu 2024];(50):1-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/115