1.
Lê THM, Nguyễn VV. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH MÁU ĐỊNH LƯỢNG Ở MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023. ctump [Internet]. 12 Tháng Bảy 2023 [cited 23 Tháng Bảy 2024];(61):1-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1143