1.
Huỳnh Võ Hoài Thanh, Nguyễn Thị Diễm, Phạm Thị Ngọc Nga. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐA HÌNH GEN CYP2C19 Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ CỬU LONG NĂM 2021 - 2022. ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2022 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(48):70-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/112