1.
Phạm LCT, Phan VHB, Đỗ TT. Đánh giá kết quả điều trị áp tơ tái phát bằng laser Diode mức năng lượng thấp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020-2022. ctump [Internet]. 12 Tháng Chín 2022 [cited 24 Tháng Sáu 2024];(47):7-13. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/11