1.
Trần Trương Ngọc Bích, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Thị Tuyết Minh. THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC DẠY-HỌC MỘT SỐ NỘI DUNG HỌC PHẦN BẰNG NGÔN NGỮ TIẾNG ANH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM THỨ NHẤT NGÀNH Y KHOA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2022 [cited 8 Tháng Chạp 2023];(48):149-57. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/109