1.
Huỳnh Tố Như. KHẢO SÁT NHU CẦU CẦN ĐƯỢC HỖ TRỢ CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHO NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ TẠI CÁC THỜI ĐIỂM KHÁC NHAU. ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2022 [cited 8 Tháng Chạp 2023];(48):121-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/100