1.
Đỗ TKP, Nguyễn TK, Nguyễn TNT. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị dự phòng tái phát cơn đau đầu Migraine bằng Topiramate. ctump [Internet]. 12 Tháng Chín 2022 [cited 19 Tháng Bảy 2024];(47):1-6. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/10