Vũ Thị Đào. “KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 48 (Tháng Mười-Một 20, 2022): 113-121. Truy cập Tháng Chạp 5, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/99.