Dương Nguyên Xuân Lâm, Nguyễn Đỗ Lâm Điền, Trần Thị Thu Trang, và Nguyễn Thị Thu Hằng. “ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ MÃ VẠCH ADN CỦA CÂY BÌM BA THÙY (IPOMOEA SP.) HỌ KHOAI LANG (CONVOLVULACEAE)”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 48 (Tháng Mười-Một 20, 2022): 15–21. Truy cập Tháng Sáu 17, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/90.